۵۸. تغییرات بنیادین در تعلیم و تربیت و نحوه مواجهه فعال ما با آن

خلاصه درسگفتار درباره تعلیم و تربیت برای برخی فعالان این حوزه

دانلود فایل (۳۶ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید