۴۲. چند درصد از ترجمه ها قابل اعتماد است

با توجه به اینکه تفسیر متن همواره در در معرض خطر ابتلا به سو فهم قرار دارد. هرمنوتیک را هنر فهمیدن متن تعریف کرده اند.

دانلود فایل (۴۰۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید