۴۰. بسط عمقی در فلسفه اسلامی و بسط سطحی در فلسفه غرب

اولین همایش ملی فلسفه اسلامی و پرسش‌های پیش رو، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵.

دانلود فایل (۷۹۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید