۳۸. آیا الهیات پویشی پست مدرن است؟

این مطلب مصاحبه روزنامه انتخاب با من در ۴ دی ۱۳۸۱ درباره الهیات پویشی و الاهیات پست مدرن است که به تبیین دیدگاه گریفین در این باره می پردازد.

دانلود فایل (۴۶۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید