۲۸. حقوق و وظایف دست اندرکاران فضای مجازی

این متن بخش سوم طرح بزرگتری مرامنامه اخلاقی در فضای مجازی است که به سفارش مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۳۹۴ تهیه و منتشر شده است.

دانلود فایل (۵۵۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید