۲۸. تقابل ارزش‌ها در جهان کنونی و نقش اسلام و مسیحیت

کنگره بین‌المللی گفتگوی اسلام و مسیحیت، تهران، در گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۳۹۰.

دانلود فایل (۱۰۷۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید