۲۷. ماجراهای من و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم
ماجراهای من و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا آیت اللهی

از زمانی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۴ حکم ریاست پژوهشگاه بنام من زده شد تا ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ که این مسئولیت به دیگری سپرده شد فعالیتهایی در پژوهشگاه انجام دادم که می تواند خود بخشی از تاریخ افت و خیزهای
علوم انسانی کشور باشد. سرکار خانم فائزه توکلی از پژوهشگران فعالِ رشته تاریخ در پژوهشگاه همت کردند تا تاریخ شفاهی پژوهشگاه را تنظیم کنند.

ایشان ۵ جلسه وقت گذاشتند و با پرسش و پاسخ از من تاریخ وقایع و تحولات پژوهشگاه را در دورانی که ریاست آن را به عهده داشتم تنظیم کردند که مطالب ذیل ماحصل آن مصاحبه هاست. امید است مطالب این مصاحبه بتواند روند تحولات پژوهشگاه و وضعیت علوم انسانی کشور را در آن دوران مشخص کند و تجربیات اجرایی پژوهشی من درآن زمان بتواند نه تنها زمینه ای برای کارهای آتی باشد بلکه خود تاریخ تحولات آن دوران را نیز روشن کند.

دانلود فایل (۶۶۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید