۲۵. مهدویت در عصر جهانی: امید منفعلانه و حضور فعال

کنگره بین‌المللی “تنوع فرهنگی، همگرایی جهانی”، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۲ تا۴ مرداد ۱۳۸۹.

دانلود فایل (۱۰۵۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید