آبان ۲۲, ۱۴۰۱

۲۴. مصاحبه خردنامه همشهری با دکتر حمیدرضا آیت اللهی درباره جریان فعالیت های علمی در فلسفه دین

مسائل فلسفه دین چه زمانی و از طریق چه کسانی وارد ایران شد؟در زمان آقای مطهری و پیش از انقلاب،متفکران با یک سری از مسائل جدید در کلام مواجه بودند؛ مثلا بحث داروینیسم و برخی مسائل بین دین و علم.

۲۷. ماجراهای من و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از زمانی که در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۸ حکم ریاست پژوهشگاه بنام من زده شد تا ۱۶/۱۰/۹۲ که این مسئولیت به دیگری سپرده شد فعالیتهایی در پژوهشگاه انجام دادم که می تواند خود بخشی از تاریخ افت و خیزهای علوم انسانی کشور باشد. خانم فائزه توکلی پژوهشگرِ رشته تاریخ در پژوه