آبان ۲۲, ۱۴۰۱

۱۳. فضای مجازی و دینداری

سخنرانی در کرسی یونسکو با عنوان عام فرهنگ وفضای مجازی: دو فضایی شدن جهان در تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در تاریخ دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵

۱۹. دیدگاه اخلاقی شیخ بهایی

اخلاق در علم از دیدگاه شیخ بهایی علم ذومراتب در منظر جناب شیخ بهایی علم دارای دو مرتبه است که با یکدیگر رابطه طولی دارند.

۲۱. مباحث درس فلسفه تکنولوژی

در ترم اول سال ۱۳۹۲ مجموعه مباحثی متشکل از مقالات برتر و مهم فلسفه تکنولوژی در درس فلسفه تکنولوژی برای دانشجویان دکترای فلسفه علم مطرح کردم که تحقیق و پژوهش های ارزنده ای توسط دانشجویان آن رشته حول و حوش آن مباحث انجام شد.