۴۷. مساهمت گادامر در فلسفه علوم انسانی

حکمت و فلسفه، فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی شماره ۳۱، پاییز ۱۳۹۱ به همراه آقای مهدی معین زاده.

دانلود فایل (۱۲۷۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید