علوم انسانی اسلامی مناظره میان دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر صادق زیبا کلام

در این درس-گفتگو چه می‌گذرد؟

در این دوره که به لحاظ در قبال هم قرار گفتن دو اندیشه معتقد به علم دینی از اهمیت خاصی برخوردار است، ابتدا دکتر ایت‌اللهی نظر خود را از تعارض علم و دین در سطح جامعه شناختی ترسیم کرده و با توجه به آن به بیان حدود نظریه علم دینی می‌پردازند. در مقابل حجت‌الاسلام بستان نیز نظر خود را در خصوص تلقی های حداقلی و حداکثری از علم دینی تبیین کرده و به نحوه جمع شدن دیدگاه حداقلی و حداکثری می‌پردازند. پس از هر جلسه ارائه اساتید محترم نقد خود را در خصوص استاد ارائه دهنده عرضه داشته و در نهایت دو جلسه را به صورت مناظره بر مبنای مقالات “جامعه شناسی اسلامی” دکتر بستان و “رویکردی اسلامی به علوم انسانی” دکتر آیت‌اللهی و نظریه اخلاق فضای مجازی دکتر آیت اللهی که موردی از علم دینی در نظر ایشان است، سامان می‌دهند

این موضوعات که تقریبا از دهه هفتاد در ایران مطرح شد مدت طولانی ای در صدر بحث‌ها و مناظرات فکری جامعه قرار داشت. این اندیشه‌ها با تلقی‌ای که از جایگاه علم و دین دارند جهان هایی با وزن‌های مختلف از این دو امر برای ما ترسیم می‌کنند و این دو موضوع که حقیقتا از موضوعات مهم زندگی انسان هستند را در جایگاه مورد نظر خود قرار داده و جریان یافتن هر کدام از این نگاه‌ها در زندگی و جامعه ما قطعا تاثیرات مهمی خواهند داشت. از تاثیرات مهم اجتماعی این نگاه‌ها می‌توان به سیاست گذاری‌های آموزشی و فرهنگی آن‌ها، تاثیرات آنها در برنامه‌ریزی آموزش عالی و … اشاره کرد که توضیح عمق این تاثیرات مجالی مفصل می‌طلبد.

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در