۴۲. «تبیین فاعلیت الهی در فرآیند خودبخودی تکامل»

در پنجمین کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر «خدا، انسان و جهان»، انجمن فلسفه دین ایران با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران،  تهران، ۶-۵ بهمن ماه ۱۳۹۵.

دانلود فایل (۶۵۶ دانلود)

دانلود فایل (۵۱۸ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید