۳۷. انقلاب اسلامی و اضمحلال حاکمیت فکری انسان محوری

مجله علمی-ترویجی خط اول: رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره ۷، زمستان ۱۳۸۷.

دانلود فایل (۱۰۵۷ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید