همایش بین المللی دین و رسانه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران