فلسفه دین

۵۲. آرمانشهری دغدغه تاریخی بشر

در هم اندیشی تخصصی «بازخوانی اندیشه آرمانشهری در سنت اسلامی»، ۸ آذر ۱۴۰۱، پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی، تهران.

۵۱. باورهای اجتماعی و فلسفه به مثابه عقلانیت

در نشست «فلسفه و اخلاق اجتماعی»، بزرگداشت روزجهانی فلسفه، برگزارکننده موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و دانشگاه تهران، ۳۰ آبان ۱۴۰۱، در تالار شهید مطهری، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

۴۶. مقایسه ای بین فلسفه دین قاره ای و فلسفه دین تحلیلی (A Comparison between Analytic Philosophy of Religion and Continental Philosophy of Religion)

خلاصه مقالات هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر, ۲۰۱۹ مقاله و سخنرانی در هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر – برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی تاریخ برگزاری همایش: سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷؛ ۲۹ و ۳۰ ژانویه

۵۰. تحلیلی از گذشته و آینده فلسفه دین

ارائه شده در دهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر – برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی، دوشنبه تا چهارشنبه ۲۱ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۱.