علم، ایدئولوژی، مناظره، دکتر آیت اللهی، صادق زیباکلام، علوم انسانی اسلامی

۱۱. علم یا ایدئولوژی؟ مناظره حمیدرضا آیت اللهی و صادق زیباکلام درباره علوم انسانی اسلامی

مناظره دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی، استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و با دکتر صادق زیباکلام، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره علوم انسانی اسلامی، روز دوشنبه بیستم آبان‌ماه ۱۳۹۲در سالن شهیدبهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی