طب، اصطلاح اسلامی، مصاحبه، دکتر مجاهدی، دکتر آیت اللهی

۰۸. طب به اصطلاح اسلامی چقدر معنادار است؟ مصاحبه دکتر مجاهدی با دکتر آیت اللهی

متن مصاحبه دکتر مرتضی مجاهدی مسئول کارگروه نظام سلامت در اسلام دفتر طب سنتی وزارت بهداشت با آقای دکتر حمید رضا آیت اللهی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با تخصص ویژه در فلسفه دین، فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی ۱۳۹۶/۰۵/۰۴