دین و علم در غرب، افلاطون، سقراط، دکترحمیدرضا آیت اللهی، فلسفه، فلسفه غربی، غرب