دکتر حسین هوشنگی، دکتر مهدی اخوان، دکتر محمد هادی مفتح، دکتر محسن جوادی، نشست علمی، فلسفه غربی،فلسفه اسلامی، اخلاق

اخلاق اجتماعی، مبانی و پیامدها

در این نشست که به تاریخ سه‌شنبه ۱۳۹۳/۲/۹ در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور اساتید محترم آقایان دکتر محسن جوادی، دکتر محمد هادی مفتح،