خانواده برتر، اسلام و خانواده، دکتر حمیدرضا آیت اللهی

خانواده برتر

سخنرانی دکتر حمیدرضا آیت اللهی با عنوان خانواده برتر. در این سخنرانی دکتر آیت اللهی مختصات و ویژگی های خانواده برتر از دیدگاه اسلام را