بنیاد حکمت اسلامی صدرا

۲۱. هدف یا معنای زندگی؟ دیدگاه ملاصدرا

در یازدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی ملاصدرا با عنوان “حکمت متعالیه و تدبیر منزل”، اول خرداد ۱۳۸۷، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران.