کنفرانس داخلی

۵۲. آرمانشهری دغدغه تاریخی بشر

در هم اندیشی تخصصی «بازخوانی اندیشه آرمانشهری در سنت اسلامی»، ۸ آذر ۱۴۰۱، پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی، تهران.

۵۱. باورهای اجتماعی و فلسفه به مثابه عقلانیت

در نشست «فلسفه و اخلاق اجتماعی»، بزرگداشت روزجهانی فلسفه، برگزارکننده موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و دانشگاه تهران، ۳۰ آبان ۱۴۰۱، در تالار شهید مطهری، دانشکده الهیات دانشگاه تهران