مقالات

۰۲.-مقالات فارسی همایش بین المللی دویست سال پس از کانت

این کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی دویست سال پس از کانت است که در ۳۰ آبان ماه و اول و دوم آذرماه سال ۱۳۸۳ در محل گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردیده است که تنظیم و گردآوری آن زیر نظر من انجام شده است.

۱۰.فلسفه و فیزیک

سخنرانی ۳آذر۹۳، در همایش روز جهانی فلسفه در دانشگاه صنعتی شریف