فلسفه و علم

نگارش به «زبان جهانی» علم

نگارش به «زبان جهانی» علم، مناظره دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر نعمت الله فاضلی کسانی که اشکالات ارزیابی علمی در مقالات علمی پژوهشی را

زمان در فلسفه و فیزیک

این سخنرانی در نشست علمی «زمان در چند افق» در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ در محل دائره المعارف بزرگ اسلامی ارائه شده است. عنوان

ناتوانی از فلسفی نگری بجای حذف فلسفه

گویند ارسطو روزی گفت «اگر باید فلسفی¬نگری داشت پس باید کار فلسفی کرد، و اگر نباید فلسفی¬نگری داشت بازهم باید کار فلسفی کرد». این یعنی

فلسفه و فیزیک

در دانشگاه صنعتی شریف به همت دانشجویانی آن دانشگاه سلسله سخنرانی‌های ترتیب داده شد که آقای دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی در یکی از آن سخنرانی‌ها تبیینی

فلسفه تکنولوژی

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر رضا مصطفی تقوی در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ برگزار گردید.