فلسفه تطبیقی

عوامل گسترش میان رشته ای

در اولین همایش بین المللی «ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای» که ۲۶-۲۵ آذرماه ۱۳۹۴ در محل دانشگاه خوارزمی برگزار شد، آقای

مطهری و تحلیل کانت از مدرنیته

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی و دکتر حمید طالب‌زاده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ برگزار گردید.

اخلاق اجتماعی، مبانی و پیامدها

در این نشست که به تاریخ سه‌شنبه ۱۳۹۳/۲/۹ در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور اساتید محترم آقایان دکتر محسن جوادی، دکتر محمد هادی مفتح،

نسبت فضایل عقلی و فضایل اخلاقی

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی، دکتر حسن میانداری و دکتر مهدی اخوان در میان جمعی از دانشجویان و اندیشمندان به تاریخ