۶۱. بی توجهی به ترویج علم، مانعی در پیشرفت مطلوب علوم انسانی با رویکرد اسلامی

مصاحبه دکتر موحد ابطحی با دکتر حمید رضا آیت اللهی، در مرداد ۱۴۰۱

اوژنی

دانلود فایل (۴۳ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید