۵۴. واقعیت تراشی معوج و ادعاهای سست برای القاء «دین قدرت است» توسط آقای سروش

مصاحبه با خبر گزاری ایکنا درباره تولید علم

دانلود فایل (۱۸۱ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید