۴۴. تدوین مبانی تعلیم و تربیت عصر حاضر در پرتو اندیشه های نظری و عملی امام صادق (ع)

این متن پیش نویس مقاله ای  برای طرحی است به سرویراستاری استاد ارجمند جناب آقای دکتر دهباشی با عنوان «سیره و گفتار امام صادق(ع) در حوزه اخلاق اجتماعی متناسب با مقتضیات عصر حاضر» که بخش تعلیم و تربیت آن را با عنوان مذکور تالیف نموده ام.

دانلود فایل (۶۰۹ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید