۴۱. سازو کار باور و نحوه ارتقاء باور دینی در راهپیمایی اربعین

این نوشتار از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول برخی سازوکارهای باورهای متعدد ما که اغلب غیر دینی هستند نشان داده می شود و نسبت آنها با واقعیت و استدلال و افت و خیز آنها بررسی اجمالی می شود. در بخش دوم صرفا به ۲۲ عامل تقویت انواع باورهایمان می پردازیم. در بخش سوم مشخصا به بررسی باورهای دینی می پردازیم و نشان می دهیم تمامی این عوامل ۲۲ گانه در راهپیمایی اربعین وجود دارد و نشان می دهیم که چگونه این موارد باعث اعتلای باورهای دینی ما می شود. مختصری از این مطلب در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۸ در برنامه تلویزیونی به مناسبت اربعین حسینی ارائه و پخش گردید و در نشانی اینترنتی زیر قابل مشاهده است:

دانلود فایل (۵۷۳ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید