۳۹. کدامیک می تواند درباره الگوی پیشرفت نظر دهد؟ عقلانیت اجتهادی یا فلسفه اسلامی؟

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید