۳۷. عوامل فکری گسترش میان‌رشتگی

اولین همایش بین‌المللی “ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته‌ای”، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، آذر ۱۳۹۴.

دانلود فایل (۶۰۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید