۳۴. فلسفی اندیشی پیش نیاز هرگونه صلح جهانی

این مقاله متن سخنرانی دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، در هجدهمین بزرگداشت حکیم ملاصدراست که از قالب گفتار بصورت نوشتار درآمده است.

دانلود فایل (۴۸۷ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید