۲۹. نگرشی اسلامی به فلسفه دین و مقایسه آن با نگرش غربی

در کنگره بین‌المللی فلسفه دین معاصر، تهران انجمن علمی ایرانی فلسفه دین و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۲-۱۱ آذر ۱۳۹۱.

دانلود فایل (۶۱۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید