۲۹. رویکرد اسلامی به اخلاق در فضای مجازی: تمایزها و روشها

این متن به بررسی مبانی مرامنامه اخلاقی در فضای مجازی پرداخته است.

دانلود فایل (۵۵۴ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید