۲۶. محدودیت‌های بنیادین معرفت تجربی برای معرفت الوهی

همایش ملی “معرفت دینی”، انجمن علمی فلسفه دین ایران، تهران، ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۳۸۹.

دانلود فایل (۲۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید