۲۶. ارزیابی برهانهای اثبات وجود خداوند در تفکر غربی و اسلامی

این متن طرحی پژوهشی است که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۲ انجام شده است

دانلود فایل (۸۵۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید