۲۴. مصاحبه خردنامه همشهری با دکتر حمیدرضا آیت اللهی درباره جریان فعالیت های علمی در فلسفه دین

مسائل فلسفه دین چه زمانی و از طریق چه کسانی وارد ایران شد؟در زمان آقای مطهری و پیش از انقلاب،متفکران با یک سری از مسائل جدید در کلام مواجه بودند؛ مثلا بحث داروینیسم و برخی مسائل بین دین و علم. این هم مربوط به افرادی بودکه میرفتند یک سری از مسائل را از خارج از کشور میآوردند و در اینجا مطرح میکردند. البته هیچکدام از این مسائل و گفت و گوها به نام فلسفه دین مطرح نبود و در بیشتر موارد در بحثی به نام کلام جدید مطرح میشدند. کلام جدید خود را محدود به سؤالتی از این دست کرده بود.

دانلود فایل (۴۹۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید