۲۲. تعمق در ماهیت زمان در دیدگاه برگسون و ملاصدرا

در کنفرانس “مکتب فکری شیراز”، بنیاد فارس شناسی، شیراز، ۲-۴ خرداد ۱۳۶۷.

دانلود فایل (۱۰۷۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید