۲۱. مباحث درس فلسفه تکنولوژی

در ترم اول سال ۱۳۹۲ مجموعه مباحثی متشکل از مقالات برتر و مهم فلسفه تکنولوژی در درس فلسفه تکنولوژی برای دانشجویان دکترای فلسفه علم مطرح کردم که تحقیق و پژوهش های ارزنده ای توسط دانشجویان آن رشته حول و حوش آن مباحث انجام شد. سرکار خانم دکتر الهه سروش که در آن زمان دانشجوی دکترای فلسفه علم بودند مجموعه یاددداشتهای خویش را از کلاس به خوبی جمع آوری و تنظیم کردند تا منبعی برای علاقمندان درس فلسفه تکنولوژی باشد. این مجموعه که با تلاش ارزشمند ایشان تنظیم شده است ارائه می گردد تا بستر مناسبی برای فعالیتهای آتی در این رشته فراهم آورد.

دانلود فایل (۵۰۱ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید