۱۸. عقل یا وحی کدام معتبر است؟

این متن گزارشی از میز گردی است که تحت این عنوان با آقایان دکتر برنجکار و دکتر افضلی تشکیل گردید.

دانلود فایل (۵۲۹ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید