۱۷. علم دینی از نگاهی دیگر

بسمه تعالی
علم دینی از نگاهی دیگر
مصاحبه با خبر گزاری نسیم
حمیدرضا آیت اللهی
موضوع علم دینی و چگونگی و چیستی آن مسئله ای است که در سال های اخیر و در پی تاکید مقام معظم رهبری بر تحول علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی معتقدند علم دینی امری تحقق ناپذیر است و برخی دیگر معتقدند به سراغ » نسیم « علم دینی در حال تحقق و شکل گیری است. برای بررسی بیشتر ابعاد مختلف این مسئله خبرنگار حمیدرضا آیت اللهی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رفته تا در گفتگویی تفصیلی به بررسی ابعاد مختلف این مسئله بپردازد. آنچه از نظر می گذرانید مشروح این گفتگو است.

دانلود فایل (۵۲۸ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید