۱۶. علوم انسانی پیش از این در غرب بومی شده است.

مصاحبه با ویژه نامه «همشهری» در نوروز ۱۳۸۹ درباره بومی سازی علوم انسانی

دانلود فایل (۳۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید