۱۲. مناظره با دکتر پایا درباره «چیستی علم و نسبت آن با دین»

این مطلب پیاده شده مناظره‌ای است که با آقای دکتر پایا درباره چیستی علم و معنای علم دینی در دانشگاه صنعتی شریف داشته‌ایم.

دانلود فایل (۲۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید