۰۷. مطهری و تحلیل کانت از مدرنیته

این سخنرانی در نشست علمی با این عنوان در سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ در محل خانه اندیشمندان و با حضور دکتر علی اکبر احمدی افرمجامی و دکتر حمید طالب زاده برگزار گردید که فایل صوتی و تصویری آن را از لینک ذیل می توانید دریافت کنید.

دانلود فایل (۲۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید