۱۴. تحلیل مبانی گفتگوی ادیان در تعاملات میان فرهنگی

سمینار فلسفۀ میان فرهنگی و عالم معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵.

دانلود فایل (۱۱۴۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید