۴۵. یافتن موضعی منطقی در قبال آثار فرهنگی و دینی تکنولوژی

دراولین کنفرانس بین المللی «دین، فرهنگ و تکنولوژی»، دانشگاه باقرالعلوم قم با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷.

دانلود فایل (۵۲۰ دانلود)

دانلود فایل (۵۷۰ دانلود)

دانلود فایل (۴۸۱ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید