۵۹. گسترش یادگیری دروس دانشگاهی با فضای مجازی (طرح یادگیری مجازی دابیتو)

طرحی برای یادگیری دروس دانشگاهی در فضای مجازی به سفارش دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۹

دانلود فایل (۴۱ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید