کتاب‌ها

۲۸- از علم و دین تا رویکرد دینی به علوم

انتشارات موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی، تابستان ۱۴۰۲، تهران

تعارض ها و تعاضد های علم و دین سابقه ای طولانی در تاریخ دارد. در این کتاب تحولات تاریخی رابطه علم و دین نشان داده می شود و سپس انواع این رابطه ها و مستندات هریک مورد بحث قرار می گیرد. در بخشی دیگر از کتاب بررسی می شود که تا چه حد می توان از علم دینی و سایر وجوه آن سخن گفت. برخی رویکردها به علم دینی ارزیابی می شود و مشکلات آنها بازنموده می شود و سپس نظریه ای برای آن تحت عنوان رویکرد اسلامی به علوم ارائه می گردد. از آنجا که این رویکردها مورد انکار برخی منتقدان بوده است انتقادهای آنان و پاسخهای نویسنده به آنها نیز در این کتاب به تفصیل آورده شده است. نهایتا چند نمونه از این نوع رویکرد اسلامی به علم نیز با ویژگی های آنها نشان داده می شود. 

۲۷- برنامه اجرائی ارتقاء سواد حقوقی در کتاب‌های درسی پایه هفتم

انتشارات فهم از موسسه فرهنگ و هنر میزان، ۱۳۹۹.

این کتاب بخش دوم پژوهشی است که برای ارتقاء سواد حقوقی دانش آموزان به سفارش قوه قضائیه انجام شده است.

۲۶- برنامه ارتقاء سواد حقوقی دانش‌آموزان (پایه هفتم)

این کتاب نتیجه پژوهشی برنامه‌ای برای قوه قضائیه است تا بتواند برنامه‌ای ارائه دهد تا سواد حقوقی در میان دانش‌آموزان ارتقاء یابد.

۲۵- اهداف دینی و تربیتی مدرسه میزان

حمیدرضا آیت‌اللهی- علی‌اکبر جباری ناشر: موسسه فرهنگ و هنر میزان (فهم)۱۴۰۱

۲۴- مجموعه ۱۰ جلدی کتاب‌های «سواد رسانه‌ای»

به کوشش و نظارت حمیدرضا آیت‌اللهی تنظیم از اسماعیل رمضانی به همراهی نویسندگان تخصصی هر کتاب انتشارات موسسه فرهنگ و هنر میزان (فهم)، ۱۳۹۴

مجموعه کتاب‌های «سواد رسانه‌ای» با رویکردی کاربردی، کارگاهی، ساده و همه فهم، به روز و کاملاً آموزشی به عنوان اولین آثار منتشر شده در این زمینه در ایران، سعی می کند تا چارچوبی باشد برای آموزش الفبای سواد رسانه‌ای برای جوانان، دانش آموزان و سایر علاقه­‌مندان. این مجموعه شامل یک کتاب عمومی و ۹ کتاب اختصاصی برای رسانه‌ها و ابزار های رسانه‌ای گوناگون است. این ۱۰ کتاب عبارتند از: مفاهیم و کلیات سواد رسانه‌ای، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای، رادیو، شبکه های اجتماعی، موبایل، خبرگزاری‌ها، مطبوعات، سینما، تلویزیون، عکس و اینترنت.

۲۳- تبیین و ارزیابی دیدگاه‌ها در الهیات پسامدرن

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۴۰۰

۲۲- فلسفه و بحران کرونا

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مرداد ماه ۱۳۹۹، تهران

۲۱-Comparative Philosophy: Islamic and Western

Lambert Academic Publishing, Moldova, 2018
Contemporary Islamic philosophy, which is not in the direction of influence of Muslim thinkers upon the historical formation of scholasticism in the middle Ages, has had more improvements that rarely known by Western thinkers. These active philosophical thoughts that can be encountered some of contemporary problems in modern Western philosophy bring some new approach to philosophical views. By comparing them we may have new perspectives from different approach of Islamic philosophy to contemporary philosophical views. This book is combination of some papers that the author has written in this field. The main focus is on Mulla Sadra’s thoughts and new Sadraean philosophy. I have compare Western and Islamic philosophy in this book on some subjects like: the characteristics of this comparison, existence, causality, necessity, problem of evil, arguments for the existence of God, Divine activities and history of atheism.
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-613-8-38830-2/comparative-philosophy:-islamic-and-western?search=Ayatollahy
Issue: ۳۰
Volume: August
Publication Date: ۲۰۱۸
Publication Name: Lambert Academic Publishing

۲۰-Вопросы Феминологии

Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, ۲۰۱۶. This book is Russian translation of the book "Women Studies from an Islamic Point of View"
ترجمه‌ی کتاب نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان به زبان روسی

۱۹- کتاب راهنمای مدرس دوره آموزشی دین و حالات معنوی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۹۵، به همراهی علیرضا دری نوگورانی و حسین اجتهادیان
تربیت دینی دارای ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری است. بُعد شناختی، دانش فهم و مهارت‌های تفکر در مورد پدیده‌های دینی را بررسی می‌کند و به فعالیت‌هایی مانند دانستن، شناختن، فهمیدن، اندیشیدن و استدلال مربوط است. مؤلفۀ عاطفی (هیجانی) نیز دربردارندۀ احساسات، انگیزه‌ها، نگرش‌ها و ارزشگذاری است. بعد رفتاری نیز به مهارت‌هایی مربوط می‌شود که با اعمال ارادی و هدفدار انسان سروکار دارد. تقویت هریک از این مؤلفه‌ها نیازمند شیوه‌های خاص تربیتی خود است. (خدایاری‌فرد و همکاران، ۱۳۹۳).

۱۸-СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, ۲۰۱۵. This book is Russian translation of "Evaluations in Contemporary Religious Studies".
ترجمه‌ی کتاب سنجه‌هایی در دین‌پژوهی معاصر به زبان روسی

۱۷- نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان

(گردآوری و مقدمه)
انتشارات موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان، انتشارات فهم، ۱۳۹۳

۱۶-Women Studies from an Islamic Viewpoint

(compiled and introduced by Hamidreza Ayatollahy) ​
English Translation by Hussein Mullanazar, London: MIU Press, 2013​

۱۵- سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر​

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲

۱۴- فلسفه دین (چاپ سوم با ویراست جدید)

انتشارات حکمت و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱

۱۳- خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ دوم با ویراست جدید)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۸

۱۲- جستارهایی در فلسفه و دین‌پژوهی تطبیقی (چاپ اول)

انتشارات طه، قم، ۱۳۸۶

۱۱- فلسفه دین (جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول)

(ترجمه از نوشته نورمن گیسلر)
جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول، انتشارات حکمت، ۱۳۸۴

۱۰-The Existence of God

Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume
Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005

۹- تاریخ فلسفه دین ۱۹۸۰- ۱۸۷۵

ترجمه از نوشته آلن پی اف سل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تهران، ۱۳۸۳

۸- مقالات فارسی همایش بین‌المللی ۲۰۰ سال پس از کانت

مقالات فارسی همایش بین المللی ۲۰۰سال پس از کانت، ۳۰آبان و اول و دوم آذر ۱۳۸۳، (تهیه، تنظیم و ویراستاری)، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، انتشرات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

۷-English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant​

(as Editor)(November 20-24, 2004)
Department of Philosophy, University of Allameh Tabatabaii, Tehran, Iran

۶- چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، فروردین ۱۳۸۴

۵- خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ اول)،

ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۱

۴- مفاهیم و مسایل فلسفه دین

ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۱

۳- فلسفه دین(چاپ اول)، جلد اول

ترجمه از نوشته نورمن گیسلر، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵

۲- کتاب عربی سال اول راهنمایی

همکاری در تألیف، ناشر: کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش، سال انتشار: ۱۳۶۲

۱- کتاب عربی سال سوم راهنمایی

مولف، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۲

مشارکت در تدوین بخشی از کتاب‌ها

۱۱- «چگونگی فلسفه ورزی درباره بحران کرونا» در فلسفه و بحران کرونا، تنظیم حمیدرضا آیت اللهی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مرداد ماه ۱۳۹۹، تهران

Download PDF

۱۰- فعل خداوند و بلای کرونا، در آزمون کرونا، دیدگاهها و راهبردها جلد سوم، ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۹،  صص ۲۹۹ تا ۳۱۰

Download PDF

۹- «مقایسه برهان های اثبات وجود خداوند در دو سنت غربی و اسلامی» در سنجه هایی در دین پژوهی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲

Download PDF

۸- “Divine Ontological Necessity” in Christian Kanzian and Muhammad Legenhausen (eds.) Proofs for the Existence of God: Contexts, Structure, Relevance, Innsbruck University Press, Innsbruck, Austria, 2008.  pp. 81-91. [link in Academia]

Download PDF

۷- “An Analysis of Kant’s Viewpoint on Necessity as a Logical and Non-Existential Condition. Recht und Frieden in der Philosophie Kants, edited by Valerio Rohden, Ricardo R. Terra, Guido A. de Almeida and Margit Ruffing, Berlin, New York: De Gruyter, 2008, pp. 91-98. https://doi.org/10.1515/9783110210347.4.91

Download PDF

۶- “Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Locke’s Views on Peace” in In Quest of Peace, Intaj Malek and Yajneshvar Shastiri (eds.), Bharatiya kala Prakashan Publication, Delhi, India, 2006, pp. 136-141.

Download PDF

۵- Islam and Globalizationin International Encyclopedic Dictionary of Global Studies, Alexander N. Chumakov, William C. Gay and Ivan I. Mazour (eds.), Moscow, 2006.

Download PDF

۴- نقش رسانه در تهدیدها و فرصتهای جهانی شدن برای دین، در دین و رسانه، محمدرضا جوادی یگانه و حمید عبداللهیان (ویراستاران)، دفتر پژوهش های رادیو، تهران، ۱۳۸۶، صص ۵۸-۴۱. [لینک آکادمیا]

Download PDF

۳- دیدگاه پروفسور آنه ماری شیمل در باره زن در اسلام در عرفان پلی میان فرهنگها، شهرام یوسفی فر (ویراستار)، انتشارات دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۳، ج۱،  صص۳۱۵-۳۰۹. [لینک آکادمیا]

Download PDF

۲- برهان وجودی یا وجوبی در شریعه خرد، یادنگار نکوداشت منزلت علمی استاد علامه جعفری، علی اکبر رشاد (ویراستار)، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، ۱۳۷۶، صص۴۱۶-۴۰۳. [لینک آکادمیا]

Download PDF

۱- مدخل «برهان صدیقین» در دانشنامه جهان اسلام، ج ۳، بنیاد دائره المعارف اسلامی، اسفند ۱۳۷۶، صص۴-۳۰۰. [لینک آکادمیا]

Download PDF