۴۹. نیاز بشریت کنونی به عدالت و نقش راهبری اسلام ومسیحیت در برپایی عدالت

هشتمین دور از گفتگوی شیعه و کاتولیک در واتیکان با عنوان «مشارکت اسلامی و کاتولیکی در ارتقاء عدالت در جهان» ارائه شده است. این گفتگو بین حدود ۲۰ اندیشمند ایرانی شیعه و اندیشمندان سرشناس واتیکان در تاریخ از ۱۹ تا ۲۱ نوامبر۲۰۱۲ (۱۳۹۱) بوده است.

دانلود فایل (۳۴۴ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید